Rekruttering og oppfølging av lærlinger og lærekandidater.

Vi jobber for at våre lærlinger og medlemsbedrifter får en positiv opplevelse under læreforholdet.

Rekruttering og oppfølging av lærlinger og lærekandidater.

Vi jobber for at våre lærlinger og medlemsbedrifter får en positiv opplevelse under læreforholdet.

Bli

hos oss.      

Praktisk opplæring i yrkesfaglig bedrift. 

Bli

hos oss.      

Få opplæring i spesifikke arbeidsoppgaver du kan mestre innen et gitt fag. 

Bli

hos oss.      

Gi flere mulighet til yrkesfaglig utdanning  og få nytenkende ressurs på teamet.

Bli

LÆRLING

hos oss.      

Bli

LÆREKANDIDAT

hos oss.      

Bli

LÆREBEDRIFT

hos oss.      

Organisasjonen

Fosen opplæringskontor ble etablert i 2010. I dag har kontoret ca. 90 medlemsbedrifter  og ca. 100 lærlinger. Vi er godkjent i 36 forskjellige fag. Fosen opplæringskontor jobber for å fremme fagopplæringen i regionen. Bedrifter og offentlige virksomheter som kan gi fagopplæring i.h.t. gjeldende lov og regelverk kan søke om medlemskap i Fosen opplæringskontor.

Styrets sammensetning
Styreleder: Håvard Sundseth
Styremedlem: Arild Dinesen
Styremedlem: Rune Jøssund-Valsø
Styremedlem: Marlow Aasan
Styremedlem: Gunn Karin Olsen
Lærlingenes representant: Nikolai Ingolfsen

Organisasjonsnummer
895 706 132

Administrasjon
Roar Skånøy, daglig leder
Inger Halle Henriksen
Odd-Bjarne Skaldebø

Alfred Nebbs gate 14
7160 Bjugn

Nyheter

Her publiseres relevant innhold for lærlinger og lærebedrifter.

Kurs

Kurs i regi Fosen Opplæring i samarbeid med våre bedrifter.

Hvem er vi

Fosen opplæringskontor er et flerfaglig opplæringskontor. Vi er eid av medlemsbedriftene i regionen og bistår med rekruttering og oppfølging av lærlinger og lærekandidater. Vår målsetting er å gi lærlingene de beste mulighetene for å bli dyktige fagarbeidere. 

Roar Skånøy

Daglig leder

Tlf: 930 40 664 

E-post: roar@fosenopp.no

Odd-Bjarne Skaldebø

Inger Halle Henriksen