Rekruttering og oppfølging av lærlinger og lærekandidater.

Vi jobber for at våre lærlinger og medlemsbedrifter får en positiv opplevelse under læreforholdet.

Rekruttering og oppfølging av lærlinger og lærekandidater.

Vi jobber for at våre lærlinger og medlemsbedrifter får en positiv opplevelse under læreforholdet.

Nyheter

Permittering av lærling

Lærlinger og lærekandidater er som hovedregel unntatt fra permittering som følge av redusert ordretilgang. Permittering kan imidlertid skje i det tilfellet bedriften ikke lenger finner

Les mer

Bli

LÆRLING

hos oss.      

Praktisk opplæring i yrkesfaglig bedrift. 

Bli

LÆREKANDIDAT

hos oss.      

Få opplæring i spesifikke arbeidsoppgaver du kan mestre innen et gitt fag. 

Bli

LÆREBEDRIFT

hos oss.      

Gi flere mulighet til yrkesfaglig utdanning  og få nytenkende ressurs på teamet.

Bli

LÆRLING

hos oss.      

Bli

LÆREKANDIDAT

hos oss.      

Bli

LÆREBEDRIFT

hos oss.      

Kontakt oss

Kontakt oss