Rekruttering og oppfølging av lærlinger og lærekandidater.

Vi jobber for at våre lærlinger og medlemsbedrifter får en positiv opplevelse under læreforholdet.

Rekruttering og oppfølging av lærlinger og lærekandidater.

Vi jobber for at våre lærlinger og medlemsbedrifter får en positiv opplevelse under læreforholdet.

Hvilken lønn du som lærling får avtales med arbeidsplassen. Utover dette kan du ha rett på stipend. Mer info og søknad sendes til  lånekassen. Lønnen kommer an på bransjen du arbeider i og om bedriften er organisert.

Lønn i læretiden

Lønn for lærlinger og lærekandidtater er regulert av tariffavtaler som omfatter alle organiserte. Mange bedrifter som ikke er medlem i noen arbeidsgiverforening, følger de samme satsene. Om de ansatte ikke har dannet fagforening, kan arbeidsgiver fritt avtale lønnen med den enkelte ansatte.

Fordelingsnøkkel

Tips til fordeling av lønn til lærlingen:

 

30% av lønnen til en nyutdannet fagarbeider i det første halvåret.

40% i det andre halvåret

50% i det tredje halvåret

80% i det siste halvåret av læretiden.

Lånekassen

Har du ungdomsrett, får du støtte fra Lånekassen etter regelverket som gjelder for vanlig videregående opplæring. Er du usikker på om du har ungdomsrett kan du høre med oss. Du kan ikke søke før lærekontrakten din er godkjent. Mer om dette finner du på lånekassen sine sider.