Rekruttering og oppfølging av lærlinger og lærekandidater.

Vi jobber for at våre lærlinger og medlemsbedrifter får en positiv opplevelse under læreforholdet.

Bli

hos oss.      

Praktisk opplæring i yrkesfaglig bedrift. 

Bli

hos oss.      

Få opplæring i spesifikke arbeidsoppgaver du kan mestre innen et gitt fag. 

Bli

hos oss.      

Gi flere mulighet til yrkesfaglig utdanning  og få nytenkende ressurs på teamet.

Rekruttering og oppfølging av lærlinger og lærekandidater.

Vi jobber for at våre lærlinger og medlemsbedrifter får en positiv opplevelse under læreforholdet.

Bli

LÆRLING

hos oss.      

Bli

LÆREKANDIDAT

hos oss.      

Bli

LÆREBEDRIFT

hos oss.      

Vi tilbyr opplæring i de fleste yrker og har i dag over 100 sammarbeidsbedrifter man kan søke opplæring hos. 

Opplæringsloven

Under læretiden er du arbeidstaker på lik linje som de andre ansatte. Bedriften sammen med fylket og opplæringskontoret har ansvaret for at du får gjennomført læretiden og bestått fagprøve etter endt læretid. 

Oppfølging og kvalitetsikring

Som lærling har du krav på opplæring og veiledning som skal hjelpe deg å nå opplæringsmålene. Du har rett på avsatt tid med veileder for dokumentasjon og evaluering. Dokumentasjon skal legges frem til halvåring lærlingesamtale sammen med opplæringskontoret.

Finansiering

Som lærling er det du og arbeidsplassen som blir enige om lønna. En grei regel kan være å fordele startlønn for faglært i bransjen på to år. I tillegg til lønnen har lærlingen mulighet til å søke stipend og lån fra lånekassen. 

 

Hvem kan bli lærling?

Om du kommer rett fra skolebenken, har jobbet i en bransje over tid, eller må omskolere deg hjelper vi deg med å finne riktig opplæringsløp.

 

Alle har rett på fullført utdanning.

 

Ta kontakt med oss så skal vi bistå med nødvendig informasjon. 

Hvem kan bli lærling?

Om du kommer rett fra skolebenken, har jobbet i en bransje over tid, eller må omskolere deg hjelper vi deg med å finne riktig opplæringsløp.

 

Alle har rett på fullført utdanning.

 

Ta kontakt med oss så skal vi bistå med nødvendig informasjon. 

Læreløpet

Et normalt læreløp etter fullført skole er to år. I slutten av læretiden avlegges en Fag-/svenneprøve som baseres på ditt fagområde og det du har hatt opplæring i under læretiden. 

Etter læretiden kan du få tilbud om videre jobb i din bedrift dersom de har ledige arbeidsplasser, men du står helt fritt til å søke andre steder i samme bransje.

Lærekandidat

Dersom du har fysiske utfordringer som gjør det mer hensiktsmessig for din utdanning å fokusere på deler av læreplanen, oppgaver du mestrer er det mulig å bli lærekandidat i stedet.