Rekruttering og oppfølging av lærlinger og lærekandidater.

Vi jobber for at våre lærlinger og medlemsbedrifter får en positiv opplevelse under læreforholdet.

Rekruttering og oppfølging av lærlinger og lærekandidater.

Vi jobber for at våre lærlinger og medlemsbedrifter får en positiv opplevelse under læreforholdet.

Bli

LÆRLING

hos oss.      

Bli

LÆREKANDIDAT

hos oss.      

Bli

LÆREBEDRIFT

hos oss.      

Bli

LÆRLING

hos oss.      

Praktisk opplæring i yrkesfaglig bedrift. 

Bli

LÆREKANDIDAT

hos oss.      

Få opplæring i spesifikke arbeidsoppgaver du kan mestre innen et gitt fag. 

Bli

LÆREBEDRIFT

hos oss.      

Gi flere mulighet til yrkesfaglig utdanning  og få nytenkende ressurs på teamet.

Lærekandidaten sikter mot å mestre arbeidsoppgaver innenfor et begrenset antall læreplanmål.

Vi tilbyr opplæring i de fleste yrker og har i dag 90 samarbeidsbedrifter man kan søke opplæring hos. 

Opplæring

Som lærekandidat får du en opplæringskontrakt med bedriften du skal jobbe i. Du har krav på opplæring du kan mestre. 

Oppfølging og kvalitetsikring

Du vil få samme oppfølging som en lærling i samme fag og du er ansatt på samme måte som de andre ansatte i bedriften.

Kompetansemål

Du har krav på opplæring og utdanning tilpasset deg og det du kan mestre. Som lærekandidat kan du velge ut deler av læreplanen 

Hvem kan bli lærekandidat

Å være lærekandidat passer for deg som har utfordringer med deler av et fullstending utdanningsløp. Har du en skade eller utfordring som hindrer deg i å utføre deler av arbeidsoppgavene du må kunne for å dekke opp alle opplæringskrav kan du likevel få fullført utdanningen. Da vil du sitte igjen med kompetansebevis etter endt opplæring.