Rekruttering og oppfølging av lærlinger og lærekandidater.

Vi jobber for at våre lærlinger og medlemsbedrifter får en positiv opplevelse under læreforholdet.

Bli

hos oss.      

Praktisk opplæring i yrkesfaglig bedrift. 

Bli

hos oss.      

Få opplæring i spesifikke arbeidsoppgaver du kan mestre innen et gitt fag. 

Bli

hos oss.      

Gi flere mulighet til yrkesfaglig utdanning  og få nytenkende ressurs på teamet.

Rekruttering og oppfølging av lærlinger og lærekandidater.

Vi jobber for at våre lærlinger og medlemsbedrifter får en positiv opplevelse under læreforholdet.

Bli

LÆRLING

hos oss.      

Bli

LÆREKANDIDAT

hos oss.      

Bli

LÆREBEDRIFT

hos oss.      

Vi har mer enn 90 medlemsbedrifter i vår organisasjon og tilbyr læreplasser i 50 ulike bransjer. 

Som lærebedrift i en opplæringsorganisasjon vil vi bistå med nødvendig informasjon om det å være lærebedrift samt bidra med oppfølging av lærling. 

Hvorfor ta inn lærling

Lærlinger er viktig når det kommer til rekruttering og styrking av egen organisasjon. Bedriften viser samfunnsansvar ved å skape fagarbeidere av høy kvalitet. Hver bedrift har et bransjeansvar i forhold til å lære opp nok fagarbeidere til å dekke samfunnets behov i dag og i fremtiden. 

Oppfølging og kvalitetsikring

Opplæringskontoret bistår bedriften med nødvendig informasjon og oppfølging for å sikre godt kvalifiserte fagarbeidere. Bedriften skal sørge for at opplæringen preges av kvalitet og gode løsninger.

I slutten av læreperioden avlegges fag-/svenneprøve basert på det lærlingen har  jobbet med i løpet av læretiden.

Finansiering

Lærebedriften vil motta tilskudd for å bidra til å tilrettelegge opplæring av lærling eller lærekandidat. 

En vanlig måte å regne ut hva lærlingen får i lønn er og fordele årslønnen til en nylig faglært person i bransjen og fordele på 2 år. 

Hvordan bli lærebedrift

Tenker du at din bedrift kunne hatt behov for et ungt nytenkende hode, som kan lære av deg og ta med seg ny bransjekunnskap rett fra skolebenken? 

 

Ta kontakt med oss så skal vi bistå med nødvendig informasjon. 

Hvordan bli lærebedrift

Tenker du at din bedrift kunne hatt behov for et ungt nytenkende hode, som kan lære av deg og ta med seg ny bransjekunnskap rett fra skolebenken? 

 

Ta kontakt med oss så skal vi bistå med nødvendig informasjon. 

Vurdering og dokumentasjon

Vurdering og dokumentasjon av arbeidet skal gjøres underveis i arbeidsforholdet. Opplæringskontoret har samtale med bedrift og lærling hvert halvår for å sikre kvaliteten på lærlingens kompetanse. Dokumentasjon av arbeidshverdag og kompetanse gjøres ved hjelp av opplæringskontorets dokumentasjonsprogram olkweb.

Opplæringsplan

Med hjelp og rådgivning fra opplæringskontoret skal bedriften opprette en opplæringsplan for å sikre at lærlingen får testet alle deler av kompetansemålene som kreves. Planen skal fortelle hvordan opplæringen skal foregå, hvem som står for opplæring og når ulike deler av opplæring skal foregå.