admin@utheve.no

Vi søker ny opplæringskonsulent

Fosen opplæringskontor søker en serviceorientert person som kommuniserer godt med ungdom.

Permittering av lærling

Lærlinger og lærekandidater er som hovedregel unntatt fra permittering som følge av redusert ordretilgang. Permittering kan imidlertid skje i det tilfellet bedriften ikke lenger finner det mulig å gi lærlingen eller lærekandidaten tilfredsstillende opplæring.