RETTIGHETENE I OPPLÆRINGSSITUASJONEN

Vi i Fosen opplæringskontor jobber også for å sikre rettighetene dine i jobbsituasjonen. Som lærling er du arbeidstaker på lik linje med andre ansatte i virksomheten. Samtidig har du som lærling rett på opplæring i henhold til nasjonal læreplan.


Rettigheter og plikter som lærling, hva innebærer det å være lærling?

Lærlingen har inngått en lærlingekontrakt for siden å kunne ta fagprøve og bli fagarbeider.

Opplæringsloven, arbeidsmiljøloven og eventuell tariffavtale i bedriften er med på å regulere arbeidsforholdet for lærlingene og arbeidsplassene. Det er vi som opplæringskontor og fylkeskommunen som har ansvar for kvaliteten i lærlingeprogrammet i samarbeid med opplæringstedet/virksomheten.

Fagforbundet Ungdom jobber for at lærlinger skal få det bedre. Hvis du lurer på hvilke rettigheter du har kan du også  finne ut mer om det på Fagforbundet sine sider. Lykke til med opplæringen!
Levert av  
mangadexmangadex