Oppfølging og kvalitetssikring

Det er vi som opplæringskontor og fylkeskommunen som har ansvar for kvaliteten i lærlingeprogrammet i samarbeid med opplæringstedet/virksomheten.

Veiledning
Vi vil gi lærlingen og lærlingekandidaten tilbakemeldinger som gir informasjon, motivasjon og veiledning om den kompetansen som beskrives i læreplanen. Fokuset er på lærlingens/lærekandidatens forutsetninger, konkrete arbeidsutførelse og faglige utvikling.

Dokumentasjon
Alle lærlinger og lærlingekandidater skal skrive i loggboka på OLK weben, og målet er at de skal trene på å vurdere kvaliteten på egen arbeidsutførelse i forhold til målene i læreplanen og om arbeidet er fagmessig utført. 

Kravene til fagkompetansen beskrives i vurderingskriteriene for faget, derfor er loggboka fin å bruke den dagen en skal opp til fagprøve/svennebrev. 

Halvårsevaluering

Vi har halvårlige evalueringer sammen med lærlingene/lærekandidatene og deres veiledere der vi går igjennom det som lærlingene har skrevet i loggboka. Under denne samtalen ser vi på hvilke mål i læreplanen som er nådd og hvordan veileder og lærlingen/lærekandidaten vurderer kvaliteten på egen arbeidsutførelse.

Fagprøve
Fagprøven kan gjennomføres fra to måneder før sluttdato og senest innen to måneder etter sluttdato. 
Hvert enkelt fag har egen informasjon om sin fagprøve.
Felles for alle fagprøver:

  • Planlegging av arbeidet og begrunnelse for valgte løsninger.
  • Gjennomføring av et faglig arbeid.
  • Vurdering av eget prøvearbeid.
  • Dokumentasjon av eget prøvearbeid.
Levert av  
mangadexmangadex