LÆRLINGEN

Som lærling har du ansvar for egen læring og å overholde tidsfrister. Du har rett på og plikt til å delta i daglig veiledning på lærlingestedet.


Du har rett på avsatt tid til og plikt til å planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere halvårige arbeidsoppgaver.  Det avsettes 1 time pr. uke sammen med veileder samt 1 time pr. uke til forberedelse/etterarbeid.

Sørg for at du har  opplæringsmateriell/håndbok og loggbok/opplæringsboka tilgjengelig på arbeidsstedet, og pass på å ta med veilederhåndboka til ny veileder ved rullering.

Du har ansvar for å medbringe dokumentasjon/kopier til halvårige lærlingesamtale. 

Du skal ved veiledningstimenes begynnelse/start – alltid sjekke innboks e-post, samt info på vår hjemmeside.
Levert av  
mangadexmangadex