LÆRELØPET

Formidling - Inntak   - Læretid

April/mai:
Du er blitt formidlet til oss ved Fosen opplæringskontor. Vi formidler deretter din søknad til aktuell lærebedrift. Vi informerer deg om formidlingsprosessen, framdriftsplan etc.  Du kan gjerne også kontakte lærebedriften selv og presentere deg.

Mai/juni:
Vi ved Fosen opplæringskontor vil kalle deg inn til intervju.

Dersom du blir tilbydt læreplass, og takker ja, vil det inngås lærekontrakt. Hvis ingen læreplass blir tilbydt, formidles du til andre lærebedrifter.

Før læretiden starter vil du bli invitert på besøk til bedriften eller et informasjonsmøte, for å bli kjent med andre lærlinger og veileder.

August:

Nå starter to års læretid. Opplæringen vil foregå i henhold til bedriftsinterne mål og læreplanens mål. I løpet av læretiden din vil Fosen opplæringskontor foreta fire besøk til deg som lærling:

  • Første tilsynsbesøk i løpet av oktober/september.
  • Andre tilsynsbesøk etter halvt års læretid.
  • Tredje tilsynsbesøk etter et års læretid.
  • Fjerde tilsynsbesøk etter 1 1/2 års læretid, klarering oppmelding til fagprøven.

Fagprøven avvvikles i løpet av de siste seks månedene.

Levert av  
mangadexmangadex