LÆREKANDIDAT

Hva er forskjellen på en lærling og en lærekandidat? Hovedforskjellen er at målet med opplæringen er ulikt. Lærlingen skal nå alle målene i læreplanen, mens lærekandidaten sikter mot å mestre arbeidsoppgaver innenfor et begrenset antall læreplanmål. En annen forskjell er at lærekandidaten inngår en opplæringskontrakt i stedet for en lærekontrakt.


Lærekandidaten får opplæring i oppgaver man mener han/hun kan oppnå å mestre. Disse målene kan endres underveis, men til slutt står man igjen med en liste med arbeidsoppgaver som kan knyttes til læreplanen.

Ved opplæringstidens slutt vil lærekandidaten gå opp til en kompetanseprøve, basert på de arbeidsoppgavene og målene man mener lærekandidaten behersker. Slik gir man lærekandidaten en dokumentasjon på oppnådd kompetanse i faget.

Kompetansebeviset man oppnår er et formelt dokument på lik linje med et vitnemål, og kan brukes i forbindelse med jobbsøking.

Alle de som ikke vil kunne oppnå fullt fagbrev innenfor rammene som gjelder for lærlinger, kan bli lærekandidat. Ofte er det sykdom, skader eller kognitive ferdigheter som er til hinder for å bli ordinær lærling. Dermed er det også stor forskjell på hvor omfattende opplæringen blir.

Muskel og skjelettplager
Slike plager kan gjøre det vanskelig å få full opplæring i alle kompetansemål i helsearebeiderfaget. Da kan det være mer hensiktsmessig å få et kompetansebevis fra en del av helsetjenesten der man arbeider mer med ”hendene på ryggen”.

Sterkt nedsatt syn eller hørsel
Dersom dette er et problem hos eleven, vil det sannsynligvis være arbeidsoppgaver man ikke kan få opplæring i. Det betyr ikke at man ikke kan få omfattende kompetanse i faget. Ofte kan arbeidstakere med slike funksjonshemninger også føre til etterspurt kompetanse, som for eksempel tegnspråk.

Store lese- og skrivevansker
Slike problemer kan gjøre at man ikke har de grunnleggende lese- og skriveferdighetene som fagets læreplan beskriver. Da kan man likevel få opplæring i den praktiske delen av faget, slik at man likevel får jobbe innenfor det man ønsker.

Lettere psykisk utviklingshemming
En slik tilstand betyr ikke at man ikke likevel kan yte verdifull arbeidskraft. I mange fag finnes det praktiske arbeidsoppgaver som mennesker med lettere psykisk utviklingshemming godt kan lære seg å utføre.

Det er ingenting i veien for at man kan bygge på et kompetansebevis og ta fullt fagbrev dersom man ser at kandidaten er klar for det. Noen ganger trenger man bare litt lengre tid for å komme dit!

Utdanningsetaten i Fylkeskommunen kan bidra med mer informasjon om denne muligheten, telefon 77 78 80 00
Levert av  
mangadexmangadex