INSTRUKSJON OG VEILEDNING

Hensikten med instruksjon og veiledning er å stimulere lærlingen til økt kompetanse i faget og til selvstendig utvikling og vekst.


Instruksjon kan grovt sett gjennomføres etter tre metoder: 

  • Fortellermetoden, 
  • visemetoden 
  • demonstrasjonsmetoden. 

Følgende prinsipper kan benyttes for å strukturere instruksjonen og sørge for progresjon i læringen:

Oppdeling:
Nye arbeidsoperasjoner splittes opp i mindre deler som kan øves hver for seg og så bli satt sammen til en helhet. Det er avklarende å vise helheten først og del opp etterpå.

Tempo:
Når du kan det fra før er det vanskelig å instruere i et slikt tempo at lærlingen har mulighet til å få med seg alle detaljer. Instruktørens oppmerksomhet må være delt mellom den faglige oppgaven og lærlingens reaksjoner på instruksjonene.

Toveis kommunikasjon:
Uansett hvor klart instruktøren uttrykker seg, vil lærlingen oppfatte ting på sin måte. Be lærlingen gjenta forklaringen med egne ord, og still spørsmål underveis. Avklaringene skal støtte læringsarbeidet.

Forsvarlig forenkling:
Bruk av forenklinger forutsetter at instruktøren har budskapet klart for seg. Du må være bevist på bruk av begreper, bilder, skisser og valg av eksempler. Tenk gjennom i hvilken grad det er mulig å generalisere fra en situasjon til en annen.

Progresjon:
Det må være en gradvis økning i krav til fagmessig utførelse og tempo i arbeidet. Gå videre når du ser at lærlingen forstår og behersker utfordringen. Overforklaring virker sløvende. Deter også begrenset hvor mye nytt stoff lærlingen kan ta imot på en gang.

Målforståelse:
God instruksjon innebærer å velge metoder ut fra hva som ønskes oppnådd. For at lærlingen skal tilegne seg bestemte ferdigheter, må hun/han få øve seg på de aktuelle arbeidsoppgavene under oppsyn av instruktør. Gi støtte og oppmuntring slik at lærlingen får tryggheten til å prøve seg.

Praktisk tilrettelegging:
Det kan være behov for å skjerme lærlingen slik at han/hun kan konsentrere eller å knytte instruksjoner til det arbeidet lærlingen holder på med. Velg et riktig tidspunkt på dagen der begge parter er opplagte.

Lærlingen har rett til en samtale med instruktør minst en gang i halvåret om hans/hennes utvikling når det gjelder:


  • å oppnå mål i de lokale planene
  • Egne læringsmål
  • Kompetansemålene i læreplanen
  • Råd om forbedring og videre utvikling
  • Denne samtalen kan gjennomføres i forbindelse med halvårsvurderingen.
Levert av  
mangadexmangadex