INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN

Individuell opplæringsplan er basert på prinsippet om tilpasset opplæring. Tilpasset opplæring vil si at bedriften legger opp opplæringen i tråd med den enkelte lærlings forutsetninger og bakgrunn. Denne opplæringen skal også tilpasses bedriftens virksomhet.


Opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte lærling. 
For å kunne tilpasse opplæringen og lage en individuell oppfølgningsplan, vil det være viktig å stille følgende spørsmål:

  • Hvilke oppgaver har lærlingen forutsetninger for å arbeide med?
  • Hvordan skal lærlingen arbeide med oppgavene?
  • Hva velger vi av metoder og prinsipper for at lærlingen både skal kune utføre arbeidsoppgavene og lære på best mulig måte?
  • Hvordan skal lærlingen kunne delta, påvirke, velge og bestemme læringsmål, arbeidsmåter og kjennetegn på måloppnelese?
  • Hvordan skal lærearbeidet kvalitetssikres og dokumenteres på en hensiktsmessig måte?

Tilpasset opplæring skal skje innenfor den ordinære opplæringen og gir ikke rette til noen særskilt tilrettelegging.

Prinsippet om tilpasset opplæring er fastsatt i opplæringsloven § 1-3

Les mer i temahefte fra Utdanningsdirektoratet: Tilpasset opplæring

Levert av  
mangadexmangadex