HVORDAN BLI EN GODKJENT LÆREBEDRIFT?

Det gis tilskudd til lærebedrifter som tar inn lærlinger/lærekandidater etter faste satser. Er bedriften medlem av et opplæringskontor, er det vanlig at opplæringskontoret forvalter hele eller deler av tilskuddet.

Les mer om størrelsen på tilskuddene på www.udir.no


Det er mange fordeler med å være lærebedrift. Blandt annet fordi lærlingen kan:

 • Bidra til økt lønnsomhet for bedriften.
 • Læres opp til å bli en god medarbeider tilpasset bedriftens behov.
 • Ansettes etter endt læretid uten ekstra kostnader.
 • Bidra til å styrke bedriftens omdømme.
 • Bidra til å styrke bransjens fremtid og konkurranseevne.

Når lærlingen har bestått fag- eller svenneprøven er ditt ansvar som lærebedrift over. Ønsker bedriften å ansette kandidaten så har man selvsagt en gylden mulighet. Bedriften er imidlertid ikke forpliktet til å tilby jobb etter at læreperioden er avsluttet. Det er viktig å huske at bedriften har hatt et viktig ansvar for kandidatens opplæring gjennom læretiden og bidratt til at kandidaten har fått dokumentasjon for sine kunnskaper. Nå står kandidaten fritt til å søke seg jobb hvor som helst.Det anbefales å tenke igjenom følgende før virksomheten tar inn en lærling:

 • Kan bedriften gi opplæring som tilfredsstiller kravene til innhold som fremgår av læreplanen (hele eller deler av denne)? For å bli godkjent som selvstendig lærebedrift må samtlige læreplanmål innfris i egen virksomhet.
 • Har bedriften kompetanse og ressurser til å følge opp lærlingene/lærekandidatene?
 • Er ansvaret for inntak, mottak og oppfølgning av lærlingen/lærekandidaten forankret i styret, ledelsen og arbeidsfellesskapet? Det å ha lærlinger/llærekandidater berører hele organisasjonen, og alle ansatte bør kunne forklare hvorfor bedriften har lærlinger.
 • Det skal utarbeides en intern plan for opplæring av lærlingen/lærekandidaten. Kan bedriften svare på spørsmål som: Hvor i bedriften skal lærlingen være til en hver tid? Hvem skal være ansvarlig instruktør? Når skal det gjennomføres halvårsundersøkelser
 • Når skal inntaket skje?
 • Hvilke kriterier skal brukes ved utvelgelsen av hvilken lærling en skal ansette?


Synes du kanskje dette blir litt vel mye for din bedrift? Da kan det kanskje være verdt å bli medlem ved Fosen opplæringskontor.

Levert av  
mangadexmangadex