HVEM ER VI?

Fosen opplæringskontor er et flerfaglig opplæringskontor. Vi er eid av medlemsbedriftene i regionen og bistår med rekruttering og oppfølging av lærlinger og lærekandidater. Vår målsetting er å gi lærlingene de beste mulighetene for å bli dyktige fagarbeidere.


Fosen opplæringskontor ble etablert i 2010. I dag har kontoret ca. 90 medlemsbedrifter  og ca. 100 lærlinger. Vi er godkjent i 36 forskjellig fag.

Fosen opplæringskontor jobber for å fremme fagopplæringen i regionen.

Bedrifter og offentlige virksomheter som kan gi fagopplæring i.h.t. gjeldende lov og regelverk kan søke om medlemskap i Fosen opplæringskontor.

 
Styrets sammensetning
Styreleder: Tore Nilsen
Styremedlem: Arild Dinesen
Styremedlem: Rune Jøssund-Valsø
Styremedlem: Marlow Aasan
Styremedlem: Gunn Karin Olsen
Lærlingenes representant: Ingrid Brekstad

Organisasjonsnummer
895 706 132
 
Administrasjon
Roar Skånøy, daglig leder
Inger Halle Henriksen
Tor Rambraut
Levert av  
mangadexmangadex