FOR LÆREBEDRIFTER

4 Gode grunner til å ta inn lærling

 • Virksomheten sikrer rekruttering til egen virksomhet.
 • Virksomheten viser at den tar samfunnsansvar og bidrar til å skape gode fagarbeidere til dagens og fremtidens samfunn.
 • Virksomheten  viser at den tar bransjeansvar og bidrar til å sikre tilstrekkelig nok faglærte i forhold til bransjens behov.
 • Virksomheten får styrket egen organisasjon gjennom kontinuerlig læring.


Hvordan får du en god lærling i din bedrift?

Her er noen forslag til hva du kan gjøre for å få en god lærling i din bedrift: 

 • Sørg for at lærlingen har en opplæringsplan.
 • Sørg for at lærlingen har tilgang til nødvendig dokumentasjonsverktøy for opplæring. ( skriftlig, digitalt, loggbok, annet)
 • Om mulig arrangere/tilby lærlingesamlinger.
 • Kvalitetssikre at halvårlige samtaler faktisk blir gjennomført, og sikre at lærlingene vet hvordan resultatene fra samtalene dokumenteres.
 • Sikre at lærlingen får nødvendig informasjon om krav til  hvordan fagprøven/svenneprøven eller fagprøve skal gjennomføres i løpet av læretiden.
 • Sikre at lærlingen får god nok faglig oppfølging underveis i læretiden sin.
 • Kvalitetssikre at lærlingen får informasjon om sine rettigheter i arbeidslivet. 


Typiske feiloppfatinger hos bedrifter om hvorfor de ikke kan ta imot en lærling

Vi kan ikke tilby jobb etter endt læretid!
Etter endt læretid er IKKE bedriften pliktig til å tilby jobb. Tvert imot: Ved slutten av læretiden har lærlingen/lærekandidaten fått dokumentasjon på sine kunnskaper og står fritt til å søke jobb hvor som helst. Ditt ansvar som lærebedrift er nå over om du ønsker det

Vi kan ikke gi full opplæring i faget!

Kan du ikke gi full opplæring i faget, kan vi være behjelpelig med å legge til rette for at lærlingen skal få nødvendig opplæring der din virksomhet ikke strekker til. Denne tilretteleggingen tilbyr vi til alle våre medlemsbedrifter.

Vi har sesongdrift eller uforutsigbar arbeidsmengde!

Du kan fremdeles ta inn en lærling om du har lyst til det. Hvis din virksomhet er medlem hos oss ved Fosen opplæringskontor, kan vi knytte lærlingen til flere virksomheter i samme situasjon, og disse vil ivareta opplæringen sammen. Ansvar, oppsyn og tilrettelegging tar vi oss av!

Vi er en liten virksomhet – vi har ikke tid til å ha lærling!
Om du har en liten virksomhet, kan et medlemsskap i Fosen opplæringskontor være det som skal til for at du også kan ta inn lærling. Ansvaret og oppgavene du må ivareta som lærebedrift blir vesentlig færre med et slikt medlemsskap.

Levert av  
mangadexmangadex