FINANSIERING

Har du ungdomsrett, får du støtte fra Lånekassen etter regelverket som gjelder for vanlig videregående opplæring. Er du usikker på om du har ungdomsrett kan du høre med oss. Du kan ikke søke før lærekontrakten din er godkjent. Mer om dette finner du på lånekassen sine sider.


Tips:
Dersom du må flytte til en annen kommune for å gjennomføre læretiden så kan du ha rett på borteboerstipend.

Søknad om stipend og lån under videregående utdanning

Lønn i læretiden: 
Lønnen kommer an på hvilket type fag du arbeider i og om bedriften er organisert i et forbund. lønn for lærlinger og lærekandidtater er regulert av tariffavtaler som omfatter alle organiserte.

Mange bedrifter som ikke er medlem i noen arbeidsgiverforening, følger også de samme satsene.
Dersom heller ikke de ansatte har dannet noen fagforening, kan arbeidsgiveren fritt avtale lønnen med den enklete ansatte.

Fordeling av lønnen til lærlingen er ofte slik:
30% av lønnen til en nyutdannet fagarbeider i det første halvåret.
40% i det andre halvåret
50% i det tredje halvåret
80% i det siste halvåret av læretiden.

Noen bedrifter bruker satsen 40% av lønnen til en nyutdannet fagarbeider i det første læreåret og 60% i det andre læreåret.
Andre bruker 50% av lønnen til en nyutdannet fagarbeider gjennom hele læretiden. 

Lærekandidater lønnes som regel på samme måte, men da ut fra årslønn til hjelpearbeider eller assistenter i stedet for fagarbeider.jfj
Levert av  
mangadexmangadex