Bedriften som lærested

Klarer bedriften å sikre at opplæringsårene preges av kvalitet og gjennomtenkte løsninger, vil resultatet være godt kvalifiserte fagarbeidere på sikt. Læretiden etter ”hovedmodellen” er to år i bedrift, hvorav det ene året definisjonsmessig er et opplæringsår,  det andre et verdiskapingsår.  (Det finnes flere alternativer til hovedmodellen). I verdiskapingstiden skal lærlingen delta i produksjonene på linje med andre arbeidstakere.

I praksis skjer dette ved at man ved starten av læretiden får mer opplæring og trening enn mot slutten av læretiden. Verdiskapingsdelen trappes opp gradvis, til man mot slutten av læretiden skal ha et betydelig innslag av produksjonsaktiviteter.

Det å være i stand til å gjennomføre arbeidsoppgaver med en kvalitet som en faglært, og som gjennomføres innen et tidsrom som er akseptabelt, er en avgjørende del av opplæringen. Det er dette som vil bli vurdert ved svenneprøven. Målet er å utdanne fagpersoner som er i stand til å leve av yrket sitt!

Dette betyr at hele bedriften må være opptatt av å ta vare på lærlingen. Bedriftsledelse, opplæringsansvarlig og fagarbeidere har alle et ansvar for at det skapes et godt opplæringsmiljø på arbeidsplassen for lærlingene.

  • Lærekontrakt
  • Endring/heving av lærekontrakt
  • Opplæringsplan
  • Individuell opplæringsplan
  • Instruksjon og veiledning
  • Vurdering og dokumentasjon
  • Svenne-/fagprøve
Levert av  
mangadexmangadex